Categories: Mărturisirea de credință

Scriptura

Noi credem că Dumnezeul cel atotputernic ne-a revelat tot ce este necesar pentru viață și credință în cele 66 de cărți ale Vechiului și Noului Testament, care sunt Cuvântul lui Dumnezeu.

Printr-un proces de inspirație divină și în timp ce scriau potrivit cu stilul și personalitatea proprie, diverși oameni au fost în mod supranatural mișcați de Duhului Sfânt să înregistreze însăși cuvintele lui Dumnezeu, inerante în scrierile originale.

De aceea, cei care se dedică studierii Scripturii în contextul ei literar, istoric și gramatical, în dependență de Autorul ei divin, pot să înțeleagă corect Cuvântul lui Dumnezeu.

Scriptura este pe deplin vrednică de crezare, fiind autoritatea noastră finală și suficientă pentru întreaga viață (2 Timotei 3:16-17; 2 Petru 1:20-21). Autoritatea ei derivă din Autorul ei divin și nu din părerile oamenilor.