Categories: Mărturisirea de credință

Botezul și Cina Domnului

Noi credem că botezul creștin este o declarație publică a mântuirii credinciosului în Cristos, identificându-se cu Cristos în moartea, îngroparea și învierea Lui reprezentate prin imersiunea în apă.

Cina Domnului este comemorarea morții lui Cristos, de către credincioși în unitate, până când El va reveni și trebuie să fie precedată de examinare personală atentă (Fapte 2:41; Romani 6:3-6; 1 Corinteni 11:20-29).

Mai mult, noi credem că botezul și Cina Domnului sunt rânduite de însuși Domnul Isus. Botezul este în legătură cu intrarea în comunitatea noului legământ (biserica), iar Cina Domnului este reînnoirea aceluiași legământ.

Împreună, ele sunt simultan atât pecetea lui Dumnezeu față de noi, mijloace ale harului rânduite de Dumnezeu, cât și jurămintele noastre publice de supunere față de Cristosul răstignit și înviat și anticipări ale întoarcerii Sale și a consumării tuturor lucrurilor.