Categories: Mărturisirea de credință

Mântuirea

Noi credem că Domnul Isus Cristos a murit pentru păcatele noastre potrivit cu Scriptura, ca ispășire înlocuitoare în dreptul nostru și că mântuirea nu se găsește altundeva decât în Isus Cristos.

Înainte de creație, Dumnezeu i-a ales pe aceia care vor fi mântuiți și le-a acordat harul Său nemeritat numai pe baza voii Sale suverane bune. Moartea pe cruce a lui Isus Cristos este singura plată completă pentru păcate, satisfăcând deplin mânia dreaptă a lui Dumnezeu, pentru fiecare persoană care se întoarce de la păcat în pocăință și își pune credința numai în Cristos și numai în har Lui.

La mântuire, fiecare persoană este făcută o nouă creație prin Duhul Sfânt, declarată dreaptă (îndreptățită) înaintea lui Dumnezeu și pecetluită pentru totdeauna în calitate de copil adoptat al lui Dumnezeu.

Credința autentică crește în ascultare și iubire față de Isus Cristos, printr-o viață dornică să-L slăvească pe Dumnezeu și perseverează până la sfârșit, prin toate dificultățile ivite (Romani 8:37-39; 2 Corinteni 5:21; 1 Corinteni 12:13).