Femeile în slujire

Egale în valoare, diferite în rol.
Noi afirmăm rolul semnificativ dat de Dumnezeu pe care femeile ar trebui să îl joace în stabilirea și conducerea bisericii locale. Orice oportunitate de conducere este deschisă femeilor, cu excepția celor care sunt excluse de Scriptură.

Scriptura afirmă clar că bărbații sunt chemați să slujească în oficiul de prezbiter și că femeile nu trebuie să slujească în pozițiile bisericii prin care își exercită autoritate peste bărbați sau prin care învață doctrină peste bărbați (1 Timotei 2:12; 3:1-2; Tit 1:6-9).

Noi nu privim această situație ca pe o problemă de egalitate, de vreme ce bărbații și femeile sunt egale înaintea lui Dumnezeu. Biblia este clară în faptul că bărbații și femeile nu au aceleași roluri. Femeile calificate pot sluji în orice poziție de conducere care nu este interzisă de Scriptură.