Împlinirea marii trimiteri

Isus a poruncit ucenicilor Săi și bisericii să „meargă și să facă ucenici” (Matei 28:19). Marea Trimitere a lui Isus constă în facerea de ucenici. Aceasta necesită o imagine clară a ceea ce este un ucenic și o modalitate clară pentru a-i ajuta pe ucenici să se îndrepte spre maturitate și implicare.

Noi îmbrățișăm o intenționalitate în facerea de ucenici care să fie centrați în Evanghelia lui Isus Cristos, așa încât aceștia să se închine lui Isus, să umble cu Isus și să lucreze cu Isus spre gloria lui Dumnezeu.