DJI_0562 copy

Biserica Deo Gloria Sibiu

Totul porneste de la viziunea lui Dumnezeu
Oameni pierduți – salvați, oameni salvați – maturizați și oameni maturizați – implicați, spre gloria lui Dumnezeu!

Isus ne-a poruncit nouă, ucenicilor săi, să mergem și să facem ucenici (Matei 28:18-20). A face ucenici presupune dorința de a vedea oameni care ajung să îl cunoască și să îl prețuiască pe Dumnezeu în Cristos mai mult decât orice altceva. Presupune investirea vieții noastre în relații cu oamenii pentru ca aceștia să îl cunoască și să îl urmeze pe Isus mai bine, ca Domn și Mântuitor de-a lungul călătoriei lor pe pământ.

Planul lui Dumnezeu pentru manifestarea împărăției Sale nu are în vedere un program militar, politic sau social, ci oameni pasionați de Evanghelie care sunt chemați să facă ucenici ai lui Isus.

Lucrurile sănătoase cresc și se multiplică.
Un ucenic sănătos al lui Isus crește și vrea să se multiplice.
O biserică sănătoasă crește și lucrează ca să se multiplice plantând biserici noi.

Suntem entuziasmați de misiunea lui Dumnezeu în lume și de oportunitatea incredibilă de a ne uni cu Dumnezeu în această lucrare măreață!

_PIC9519

Viziune și identitate

O biserică pasionată de glorificarea lui Dumnezeu prin facerea de ucenici centrați în Evanghelie!

Suntem un grup de oameni pasionați de gloria lui Dumnezeu și de Evanghelie, doritori să vedem Numele lui Dumnezeu înălțat în acest oraș. Suntem convinși de chemarea primită, consecvenți misiunii încredințate, curajoși prin Evanghelie și contagioși în bucurie.

Dorința de a vedea o biserică centrată în Evanghelie, care caută gloria lui Dumnezeu în toate lucrurile și care are viziunea de a face ucenici ne-a determinat să lăsăm în urmă totul și să ascultăm chemarea lui Dumnezeu de a planta această biserică în Sibiu.

Deo Gloria este o expresie din limba latină care înseamnă “glorie lui Dumnezeu”. Numele acesta reflectă foarte bine scopul suprem pe care vrem să îl urmărim cu toată perseverența.

Îl iubim pe Cristos

Viața spirituală a ucenicului vine din relația personală pe care o are cu Cristos prin credință. El își găsește bucuria, satisfacția, identitatea, dreptatea și mântuirea numai în Isus și de aceea îl caută din toată inima prin rugăciune și citirea și meditația zilnică în Cuvânt. Datorită dragostei ce i-o poartă lui Isus, ucenicul umblă în integritate, în ascultare de poruncile Lui, atât în casa lui cât și în public (Matei 22:37)

° Devoțiune: îl caută pe Dumnezeu în rugăciune și Cuvânt zilnic
° Umblare: trăiește în prezența lui Dumnezeu prin credință

Iubim familia lui Cristos

Pentru că îl iubește pe Cristos, ucenicul învață să iubească și familia lui Cristos. El participă activ și cu bucurie la închinarea publică împreună cu biserica, dar și în părtășia restrânsă din grupurile mici unde este dedicat creșterii lui spirituale și a fraților săi. Ca manifestare a dragostei pentru familia lui Cristos, el caută oportunități de slujire, de încurajare și de ospitalitate a fraților săi și este generos cu resursele primite de la Dumnezeu (Ioan 13:34-35)

° Închinare publică: participă cu biserica la întâlnirile săptămânale
° Grupul mic: se dedică creșterii spirituale în grupul mic
° Generozitate: administrează resursele primite de la Dumnezeu
° Slujire: slujește pentru edificarea celorlalți

Iubim misiunea lui Cristos

Ucenicul lui Cristos iubește planul și misiunea lui Cristos. El înțelege că a fost mântuit pentru a fi dedicat împărăției lui Dumnezeu pe plan local dar și global, pentru a mărturisi Evanghelia atât prin cuvinte cât și prin fapte și pentru a manifesta generozitate și compasiune față de cei care încă nu îl cunosc pe Cristos, răspândind lumina Lui acolo unde a fost așezat (Matei 28:18-20).

° Misiune: investește timp pentru răspândirea Evangheliei local și global
° Compasiune: mărturisește dragostea lui Dumnezeu prin fapte

CINE ESTE ISUS?

Nicio persoană din istorie nu a provocat mai multe opinii diverse decât Isus din Nazaret. Unii spun că a fost un înșelător viclean, în timp ce alții consideră că și-a ieșit din minți. În multe cazuri, istoria Lui a fost modificată pentru a se potrivi cu închipuirile celor ce au căutat să îl facă un aliat pentru o mulțime de cauze militante. În timp ce sunt multe idei despre Isus, pentru a -L înțelege cu adevărat, trebuie să mergem la Scriptură.

Evangheliile afirmă că își bazează informațiile despre viața și lucrarea lui Isus de la martorii oculari care au trăit și au călătorit împreună cu Isus, care au fost înspăimântați și au fugit în momentul crucificării Sale, dar și care s-au reîntâlnit cu Isus după ce a înviat dintre cei morți. Iată ce afirmă unul dintre evangheliști cu privire la propria lui relatare: „Fiindcă mulți au încercat să alcătuiască o istorisire detaliată despre lucrurile care s-au împlinit printre noi, așa cum ni le-au încredințat cei ce au fost de la început martori oculari și care au ajuns slujitori ai Cuvântului, am decis și eu, după ce am cercetat cu atenție toate lucrurile de la început, să ți le scriu în ordine, prea-alesule Teofil, ca să cunoști bine certitudinea lucrurilor despre care ai fost învățat prin viu grai” (Luca 1:1-4). Învierea lui a fost mărturisită de sute de persoane care s-au întâlnit cu Isus după moartea Lui în trup (1 Corinteni 15:1-8) și care au fost radical transformate de această întâlnire cu el. Un simplu, dar elocvent exemplu, este cel al lui Saul din Tars, cunoscut ca Apostolul Pavel de mai târziu.

Din perspective diferite, dar în același gând, toți autorii Noului Testament afirmă despre Isus din Nazaret, cel care s-a născut în timpul împăratului roman Cezar Augustus, că este Mesia cel promis poporului Israel din vechime și că este Fiul lui Dumnezeu dovedit cu putere prin învierea dintre cei morți. În lucrarea Sa publică și relativ scurtă, Isus a vindecat numeroase persoane de bolile lor, orbi, șchiopi, paralizați, gârbovi și chiar a înviat persoane din morți. A înmulțit câteva pâini la peste cinci mii de bărbați, a umblat pe mare și a liniștit furtuni. Toate acestea au fost făcute pentru a mărturisi că Împărăția lui Dumnezeu a invadat istoria prin persoana și lucrarea Lui. Tot ceea ce a făcut El a fost o împlinire a Scripturilor vechi-testamentare, vestind oamenilor Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu.

Persoana și lucrarea Lui pot fi rezumate subliniind trei aspecte cruciale: (1) Isus a fost Regele mesianic promis și Fiul lui Dumnezeu care a venit pe pământ ca slujitor, în natură umană (Romani 1:3-4; Filipeni 2:4ff); (2) Prin moartea și învierea Lui, Isus a făcut ispășire pentru păcatele noastre și a asigurat îndreptățirea noastră prin har, nu prin fapte (1 Corinteni 15:3ff); (3) Pe cruce, Isus a distrus stăpânirea păcatului și a răului deasupra noastră (Coloseni 2:13-15) și la întoarcerea Lui va începe reînnoirea creației materiale și a învierii trupurilor noastre (Romani 8:18ff). Astfel că, prin persoana și lucrarea lui Isus, Dumnezeu a realizat deplin mântuirea noastră, salvându-ne de la judecata cauzată de păcatele noastre, aducându-ne în comuniune cu El și, mai apoi, restaurând întreaga creație pentru a ne putea în cadrul ei de viața nouă împreună cu El pentru totdeauna.

C.S. Lewis, un autor creștin de renume spunea următoarele: „Încerc prin aceasta să previn pe oricine ar putea să spună lucrul acesta absolut ridicol pe care oamenii îl spun adesea despre El [Isus Hristos]: „Sunt gata să accept că Isus a fost un mare învățător moral, dar nu accept faptul că El a pretins a fi Dumnezeu.” Acesta este un lucru pe care nici nu trebuie să îl spunem. Un simplu om și numai atât care ar fi spus ceea ce a spus Isus nu ar putea sa fie un învățător moral indiferent cât de mare. Dacă ar fi numai om, atunci nu ar putea fi decât fie un lunatic – pe același nivel cu un om aiurit – fie Satan în persoană. Trebuie să faci alegerea ta în acest caz. Fie acest om a fost – și chiar este – Fiul lui Dumnezeu, fie a fost un nebun sau chiar mai rău de-atât… Tu ai putea să nu îl asculți considerând că este un nebun, ai putea să îl scuipi și să îl omori ca pe un demonizat; altfel, nu ai putea decât să cazi la picioarele Sale și să Îi spui ca îți este Domn și Dumnezeu. Dar haideți să nu mai venim cu nici un fel de nonsensuri cum că ar fi fost un mare învățător, dar numai om. El nu ne-a lăsat această opțiune deschisă. El nu a intenționat asta.”

Știai că nu ai nevoie de preot ca să vorbești cu Isus?

CE ESTE EVANGHELIA?

Dacă vrei să îl cunoști pe Dumnezeu ca Tată, trebuie să cunoști Evanghelia. Dacă vrei să cunoști iertarea deplină și fericirea durabilă care nu poate fi distrusă, trebuie să cunoști Evanghelia.

Cuvântul „evanghelie”  înseamnă „veste bună”, o veste bună care trebuie anunțată. Astfel că, ea se deosebește de orice alt mesaj secular sau religios care, pe bună dreptate, pot fi denumite „sfaturi bune de urmat”. Evanghelia nu este un sfat, nu este o sugestie, ci este o veste bună, nu despre ce poți face tu ca să obții împăcarea cu Dumnezeu, ci despre ce a făcut Dumnezeu în Cristos ca să te împace cu El. Și nu doar să te împace pe tine cu El, ci un întreg popor, pentru ca în cele din urmă să restaureze întregul univers, care acum este caracterizat de suferință, răutate și moarte. Așadar, Evanghelia ne anunță despre faptele lui Dumnezeu făcute de dragul nostru în persoana istorică a lui Isus Cristos, Fiul Său divin și Mesia promis din vechime.

Totul începe cu Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor și tuturor oamenilor. El este Cel care ne-a creat pentru a-L glorifica și pentru a ne bucura de comuniunea cu El. Și pe bună dreptate, pentru că El este un Dumnezeu sfânt și maiestuos, drept și plin de bunătate care merită închinarea noastră.

Dar la fel de adevărat este că noi am prețuit mai mult darurile lui Dumnezeu decât pe Dumnezeu însuși, așa că L-am nesocotit pe El, i-am dat un vot de neîncredere și am ales să ne croim drumul prin viață potrivit cu înțelepciunea și dorințele noastre proprii. Ne-am făurit viața închipuindu-ne că vom descoperi fericirea prin noi înșine. Numai că lucrurile nu s-au întâmplat astfel. Am ajuns să gustăm amărăciunea, tristețea, suferința, neîmplinirea și în cele din urmă moartea. Totul pare a fi un ciclu deșert fără sfârșit și fără ieșire.  În loc să fim fericiți cu adevărat, am ajuns să fim complet pierduți și frânți de propriile noastre neputințe, nefiind în stare să găsim vreun remediu pentru starea noastră spirituală. Și lucrul cel mai înspăimântător este că vom da socoteală de viața noastră în fața Creatorului nostru care ne va judeca pentru fiecare gând, vorbă și faptă și care ne va da verdictul final.

Vestea bună a Evangheliei este că Dumnezeu ne-a urmărit în dragostea Sa și a invadat istoria noastră, spațiul și timpul, pentru a realiza ceea ce noi niciodată nu am fi putut realiza. El l-a trimis pe Fiul Său divin care a devenit om în persoana lui Isus din Nazaret. El a trăit o viață umană obișnuită, dar în același timp uimitoare, pentru că este singura viață trăită în ascultare deplină de Dumnezeu. Nu doar atât, ci El s-a lăsat pedepsit de Dumnezeu în locul nostru, purtând povara vinovăției noastre asupra Lui, satisfăcând astfel justiția și dreptatea lui Dumnezeu, de dragul nostru.

Marea eroare din ziua de azi este ideea că Dumnezeu nu este preocupat de integritatea și dreptatea Sa. El este imaginat ca un soi de divinitate care își întinde bagheta iertării peste toată lumea. Însă lucrurile nu stau așa. Pentru ca Dumnezeu să te ierte presupune o problemă foarte costisitoare. Îl costă sacrificiul Fiului Său. Atât de valoros a fost sacrificiul acesta încât Dumnezeu l-a confirmat prin învierea lui Isus dintre cei morți – astfel încât Cristos a murit și a fost înviat pentru îndreptățirea noastră. Așa că Evanghelia este o veste obiectivă. Este mesajul despre cine este Isus și ce a făcut El. Dar ea are și o dimensiune subiectivă. Cum ne sunt aplicate aceste beneficii ale lui Isus? Cum le putem primi noi? Biblia învață foarte clar că noi suntem îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu nu prin faptele noastre, nici prin eforturile noastre, nici prin lucrările noastre, ci prin credință – numai prin credință. Singura modalitate prin care poți primi beneficiile vieții și morții lui Cristos este să îți plasezi încrederea în El și numai în El. Când faci asta cu adevărat, Dumnezeu te declară o persoană dreaptă, ești adoptat în familia Sa, ești iertat de toate păcatele tale și începi călătoria credinței spre reînnoirea întregii creații.

Puterea harului și acceptării gratuite în familia lui Dumnezeu are un efect transformator în viața oricărui creștin adevărat. Pentru că nu mai căutăm să câștigăm aprobarea lui Dumnezeu (făcându-l pe Dumnezeu cel mai mare și cel mai rău supraveghetor pe care l-am întâlnit), noi suntem liberi să îl iubim din recunoștință și bucurie. Ascultarea noastră și „faptele bune” devin cu adevărat bune pentru prima dată, pentru că sunt motivate de recunoștință și nu din dorința de a-L îmbuna pe Dumnezeu sau a-L face dator.

Ajungem încet să semănăm cu Stăpânul care ne-a eliberat din dependențele și constrângerile înrobitoare. Așa cum El a slujit lumea care nu L-a înțeles și care nu L-a apreciat, așa suntem și noi chemați să ne slujim semenii și lumea din jur fie că vor crede sau nu ca noi. Isus s-a numit pe sine slujitorul tuturor și a spus că noi, ucenicii lui, trebuie să ne slujim unii pe alții sacrificial dacă ne numim după numele Lui.

A avea o simplă fascinație despre Isus nu este suficientă pentru a împlini lucrarea Sa transformatoare. Curiozitatea este bună, dar ar trebui să conducă la o căutare ferventă,. Aceasta poate fi realizată prin citirea Cuvântului lui Dumnezeu și făcând parte dintr-o comunitate de oameni creștini care au interes personal să investească în creșterea ta.

Nu putem fi prea încântați de faptul că ești pregătit să explorezi realitatea învierii lui Cristos. Ne-ar face plăcere să vorbim despre călătoria ta și să te conectăm cu oameni care le pasă de tine, fie la Deo Gloria Sibiu, fie altundeva.

Știai că Evanghelia înseamnă Vestea Bună?

CE ESTE BISERICA?

Majoritatea oamenilor cred că știu ce înseamnă o biserică. Fie se gândesc la o clădire impunătoare cu însemne religioase, fie la un sistem organizat al religiei, dar corupt și lacom după bani. Biserica nu este niciuna dintre acestea și nu este nici măcar un program sau o slujbă la care să participi. Biserica este ceva cu totul diferit. Ea este o familie.

Este familia celor ce se încred deplin în Persoana lui Isus Cristos, precum și în viața, moartea și învierea Lui, prin care primesc iertarea deplină și mântuirea lui Dumnezeu.

Biserica este familia celor transformați de puterea Evangheliei harului și care trăiesc o viață nu perfectă, dar nouă. În această viață spirituală nouă, membri ei îl urmează pe Isus și îi ajută și pe alții să îl urmeze pe Isus.

Biserica este familia celor ce învață să se iubească și să se slujească reciproc prin puterea dragostei lui Cristos care locuiește în inimile lor. În sensul acesta, ea devine atractivă și credibilă față de cei care o privesc.

Biserica este familia celor ce fac parte din Împărăția lui Dumnezeu și depun orice efort în manifestarea și răspândirea Împărăției Lui în mijlocul lumii căzute și pline de suferință. Prioritatea ei e planul lui Dumnezeu. Visul ei e visul lui Dumnezeu. Inima ei bate pentru ceea ce bate inima lui Dumnezeu.

Și toate acestea pentru glorificarea lui Dumnezeu, pentru faima Numelui lui Isus Cristos. Pentru că Isus își zidește biserica. Este proiectul Lui. Este trupul Lui. Este mireasa Lui. Este familia Lui. El a murit pentru ea ca să o salveze și să o facă frumoasă și desăvârșită în ultima zi a istoriei. De aceea, membrii ei se relaționează ca frați, investesc reciproc în creșterea lor spirituală și urmăresc împreună contemplarea gloriei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Cristos în toate lucrurile.

Nu, nu suntem o clădire, nu suntem un program, nu suntem un sistem religios, ci suntem familia lui Dumnezeu prin credință. Scopul nostru este binele tău suprem, să te ajutăm să descoperi gloria lui Dumnezeu strălucind pe fața lui Isus Cristos, ca cel mai de preț, satisfăcător și minunat bine de care poți avea parte aici și în eternitate.

Știai că biserica nu înseamnă clădire?