Categories: Mărturisirea de credință

Biserica

Noi credem că biserica adevărată cuprinde pe toți cei ce au fost îndreptățiți prin harul lui Dumnezeu și numai prin credința în Cristos. Ei sunt uniți de Duhul Sfânt în trupul lui Cristos, al cărui Cap este El.

Adevărata biserică se manifestă în biserici locale, a căror membralitate trebuie să constea numai din credincioși. Scriptura poruncește credincioșilor să se adune local pentru a se dedica pe ei înșiși închinării, rugăciunii, învățăturii Cuvântului, părtășiei, botezului și Cinei Domnului, slujirii trupului local prin dezvoltarea și folosirea talentelor și a darurilor spirituale, căutând să facă ucenici din toate națiunile (Efeseni 1:22-23; Fapte 2:42-46; 1 Corinteni 14:26; Matei 28:18-20).

Ori de câte ori poporul lui Dumnezeu se întâlnește regulat în ascultare de această poruncă, se manifestă expresia locală a Bisericii sub grija veghetoare a unei pluralități de prezbiteri.

Membrii bisericii sunt chemați să lucreze împreună în iubire și unitate, urmărind scopul final al glorificării lui Cristos (Efeseni 4:16).