Categories: Mărturisirea de credință

Căderea în păcat

Ispitit de Satan, dar în planul suveran al lui Dumnezeu, omul a ales în mod liber să nu îl asculte pe Dumnezeu, aducând păcat, condamnare și moarte peste întreaga omenire. Toate ființele umane sunt, prin urmare, total depravate prin natura și alegerea lor și total neputincioase în a se mântui singure. Înstrăinată de Dumnezeu, fără […]

Citește
Categories: Mărturisirea de credință

Omenirea

Noi credem că Dumnezeu a creat pe Adam și Eva, strămoșii tuturor oamenilor, după chipul și imaginea Lui, bărbat și femeie, liberi de păcat, pentru ca aceștia să Îl glorifice pe Dumnezeu și să se bucure de comuniunea cu El. De asemenea, Adam și Eva au fost creați pentru a exercita stăpânire peste întreaga creație, Adam […]

Citește
Categories: Mărturisirea de credință

Dumnezeu Duhul Sfânt

Noi credem că Duhul Sfânt, în tot ceea ce face, îl glorifică pe Domnul Isus Cristos în această perioadă a istoriei răscumpărării. El convinge lumea de păcat, dreptate și judecată. El atrage pe oameni la pocăință și credință și comunică, la mântuire, viață spirituală nouă credinciosului, aducând acea persoană în unire cu Cristos și cu […]

Citește
Categories: Mărturisirea de credință

Dumnezeu Fiul

Noi credem că Isus Cristos este Fiul etern al lui Dumnezeu și, fiind mișcat de iubire potrivit cu voia Tatălui, a luat asupra Lui natura umană (Ioan 1:1, 14, 18). Conceput prin lucrarea miraculoasă a Duhului Sfânt, El s-a născut din fecioara Maria. Fiind deplin Dumnezeu și deplin om (Ioan 14:8-9), două naturi unite într-o […]

Citește
Categories: Mărturisirea de credință

Dumnezeu Tatăl

Noi credem că Dumnezeu Tatăl a creat toate lucrurile în șase zile pentru gloria Sa și potrivit cu voia Sa (Geneza 1:1-2:2; Psalmul 19:1-6; Apocalipsa 4:11), prin Fiul Său, Isus Cristos. El susține toate lucrurile prin Cuvântul puterii și harului Său, exercitând conducerea suverană peste întreaga creație, providență și răscumpărare (Coloseni 1:17; Evrei 1:3). 

Citește
Page 1 of 2