Categories: Mărturisirea de credință

Dumnezeu Duhul Sfânt

Noi credem că Duhul Sfânt, în tot ceea ce face, îl glorifică pe Domnul Isus Cristos în această perioadă a istoriei răscumpărării. El convinge lumea de păcat, dreptate și judecată. El atrage pe oameni la pocăință și credință și comunică, la mântuire, viață spirituală nouă credinciosului, aducând acea persoană în unire cu Cristos și cu Trupul lui Cristos.

Duhul Sfânt sfințește, pecetluiește, umple, călăuzește, instruiește, mângâie, echipează, împuternicește, locuiește permanent în credincios la mântuire și acordă daruri spirituale credinciosului pentru trăire și slujire în asemănare cu Cristos (Ioan 16:8; 13:15; Tit 3:5; Efeseni 1:22; 4:11-12; Romani 8:9-17; 12:4-8; 1 Corinteni 3:16; 12:4-5, 11-13, 19; Galateni 5:25; Evrei 2:1-4; 2 Corinteni 12:12).