Categories: Colțul pastorului Tags: ,

27 de motive de rugăciune pentru biserica ta

 1. Să avem unitate în mijlocul diversității – să-i iubim pe cei cu care nu avem nimic altceva în comun decât Evanghelia. 
 2. Să formăm o cultură a uceniciei în care formarea de ucenici să fie văzută ca parte obișnuită a vieții creștine. 
 3. Ca fiecare membru să crească în înțelegerea Evangheliei și să manifeste în atitudine harul Evangheliei. 
 4. Să țintim schimbarea inimii oamenilor prin Evanghelie, nu doar a comportamentului, și să manifestăm răbdare în proces. 
 5. Ca pastorii/prezbiterii să fie credincioși și să folosească Scriptura pentru a pregăti membrii pentru lucrarea de slujire. 
 6. Ca toți membrii să aibă foame pentru înțelegerea și studierea Evanghelieia astfel încât să ne putem sfătui, încuraja și proteja unii pe alții. 
 7. Să avem relații transparente și pline de semnificație care să devină obișnuite, iar izolarea să devină rară.
 8. Ca grupurile de casă să devină contexte ale aplicării Cuvântului lui Dumnezeu și ale purtării reciproce de grijă. 
 9. Ca oamenii răniți și prinși de păcat și de diferite slăbiciuni să găsească ajutor, suport și restaurare în contextul bisericii. 
 10. Ca predicarea Cuvântului lui Dumnezeu să fie făcută sub autoritatea Scripturii și plină de Duhul Sfânt.
 11. Ca liderii să păstreze o mărturie bună, să fie păziți de ispite, complacere, idoli și necredință.
 12. Ca închinarea bisericii prin cântări să învețe membrii cum să mărturisească, să plângă și să laude potrivit cu Evanghelia. 
 13. Ca rugăciunile bisericii să fie infuzate cu ambiții biblice și caracterizate de autenticitate, bucurie, onestitate și umilință. 
 14. Ca membrii adulți/maturi ai bisericii să ucenicizeze adolescenții și copiii și să nu-i lase pe seama programelor.
 15. Ca învățătorii și liderii bisericii să crească în dedicare față de Cuvântul lui Dumnezeu indiferent dacă sunt priviți de alții sau nu.
 16. Să creștem în dragoste și sfințenie, în timp ce suntem implicați și în afara comunității noastre. 
 17. Ca membrii să răspândească Evanghelia în fiecare săptămână – și să vedem mai multe convertiri.
 18. Ca membrii să fie pregătiți pentru persecuție, aducându-și aminte să iubească, nu să blesteme.
 19. Ca speranța schimbării politice să fie îndreptată spre speranța Evangheliei și a împărăției lui Cristos. 
 20. Ca dărnicia să fie făcută cu credincioșie, bucurie, consecvență și sacrificiu. 
 21. Ca tot mai mulți membrii să-și folosească cariera/locul de muncă pentru a mărturisi Evanghelia. 
 22. Ca membrii să facă binele la locurile lor de muncă în fiecare săptămână. 
 23. Să vedem conflictele apărute ca oportunități în care să căutăm glorificarea lui Dumnezeu, iertarea și restaurarea fraților noștri.
 24. Ca în mijlocul suferințelor și încercărilor să arătăm frumusețea Evangheliei și a umblării prin Duhul. 
 25. Ca toate relațiile din mijlocul nostru să fie caracterizate de smerenie, dragoste, generozitate și înțelepciune. 
 26. Ca oamenii din afară să vadă ospitalitatea și slujirea noastră ieșită din comun ca pe o expresie clară a Evangheliei. 
 27. Să identificăm oportunități de slujire și implicare în comunitatea noastră, la nivel individual și colectiv. 

Te poți gândi la alte motive care nu sunt incluse aici? Adaugă-le pe listă și roagă-te.