Îngrijirea sufletului și consilierea

Speranța Evangheliei în păcat și suferință.

Dumnezeu schimbă vieți și își realizează scopurile direct prin citirea și aplicarea Scripturii, prin meditație la adevărurile Scripturii și rugăciune. Noi afirmăm importanța comunității biblice în cadrul acestui proces. Domnul folosește pe cei ce slujesc din Cuvântul Său în timp ce aceștia încurajează, îndeamnă, mustră, edifică, imploră, îndreaptă și consiliază pe ceilalți spre evlavie. De asemenea, Dumnezeu folosește alți credincioși pentru încurajare reciprocă și rugăciune, cât și pentru consiliere asigurată de mentori evlavioși.
Fiind implicați în grupuri mici care caută, prin slujire și păstorire reciprocă, să asigure o îngrijire congregațională de bază și ajutor pentru luptele și problemele vieții, este o parte vitală a slujirii Duhului lui Dumnezeu în schimbarea vieții credinciosului. 

Când probleme devin mai complicate și intense, noi căutăm să încurajăm oamenii să caute consilieri biblici echipați și calificați. 

Când psihologia și alte științe sociale pășesc dincolo de observarea comportamentului uman și caută să explice cauzele comportamentului uman, ei intră într-un teritoriu spiritual și adesea eșuează în oferirea unui ajutor de nădejde. În mod final, doar Dumnezeul Scripturilor poate explica cauzele care sunt non-biologice în natura lor și tot El oferă soluții care conduc la evlavie și o viață roditoare și bucuroasă. Dumnezeu ne-a dăruit tot ce avem nevoie pentru viață și evlavie (2 Petru 1:3). El ne schimbă în timp ce ne disciplinăm pe noi înșine prin ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu în puterea Duhului Sfânt (1 Timotei 4:7; 2 Petru 1:5-11).