Mișcare non-carismatică

Biserica Deo Gloria Sibiu este o biserică evanghelică non-carismatică care se concentrează pe formarea de ucenici centrați în Evanghelia harului lui Isus Cristos și pe autoritatea Scripturii. Prin urmare, singura autoritate infailibilă pentru credința și practica noastră este mărturia profetică și apostolică conținută în Sfânta Scriptură.

Prin urmare, excludem orice alt tip de revelație (fie ea cerească, personală sau instituțională), care nu este conținută în Scriptură (Galateni 1:5-9). Cei care pretind că au darul vorbirii în limbi sau alte daruri miraculoase sunt bineveniți la închinare și părtășie în cadrul bisericii, atâta timp cât sunt dispuși să fie o sursă de unitate și nu de dezbinare în trupul bisericii.

Credem că viața creștină are caracteristici supranaturale și că Dumnezeu încă mai face minuni, însă rolul semnelor și a darurilor supranaturale au fost de a confirma revelația Scripturii (Evrei 2:2-4).

Credem, de asemenea, că orice manifestare a vorbirii în limbi sau a darului profetic înțeles din perspectivă carismatică distrage atenția atât de la autoritatea Scripturii cât și de la misiunea principală a bisericii, care este să-L glorifice pe Dumnezeu prin împlinirea Marii Trimiteri (Matei 28:19-20).