Teologia noului legământ

Din punct de vedere teologic, credem și proclamăm principiile esențiale ale Reformei protestante rezumate astfel: sola Scriptura (numai Scriptura), sola fide (numai credința), sola gratia (numai harul), solus Christus (numai Cristos) și soli Deo Gloria (numai pentru gloria lui Dumnezeu).

De asemenea, credem că Noul Legământ, și nu Vechiul Legământ, este cadrul teologic de referință pentru interpretarea întregii Scripturi și a vieții spirituale a creștinului. Biserica este comunitatea Noului Legământ care experimentează în întregime harul lui Cristos prin Evanghelie și, în consecință, se găsește sub Legea lui Cristos și nu sub Legea mozaică.