Categories: Mărturisirea de credință

Omenirea

Noi credem că Dumnezeu a creat pe Adam și Eva, strămoșii tuturor oamenilor, după chipul și imaginea Lui, bărbat și femeie, liberi de păcat, pentru ca aceștia să Îl glorifice pe Dumnezeu și să se bucure de comuniunea cu El.

De asemenea, Adam și Eva au fost creați pentru a exercita stăpânire peste întreaga creație, Adam fiind rânduit ca reprezentant și cap al rasei umane astfel încât, ascultarea sau neascultarea de poruncile lui Dumnezeu să fie imputată și transmisă tuturor urmașilor săi (Geneza 1:1-2:2; Romani 1:18-20; 5:12-21).