Categories: Mărturisirea de credință

Lucrurile care vor veni

Noi credem și așteptăm revenirea glorioasă, vizibilă și personală a lui Isus Cristos. Fericita nădejde a revenirii Sale are implicații vitale asupra vieții, slujirii și misiunii credinciosului (1 Tesaloniceni 4:13-18).

Noi credem în învierea în trup atât a celor mântuiți cât și a celor pierduți. Cei pierduți vor fi înviați pentru judecată și vor experimenta mânie eternă în iad. Cei mântuiți vor fi înviați pentru bucurie eternă în cerurile și pământul noi în prezența manifestată al lui Dumnezeu (Fapte 1:3, 9; Evrei 7:25-26).