Categories: Mărturisirea de credință

Dumnezeu Fiul

Noi credem că Isus Cristos este Fiul etern al lui Dumnezeu și, fiind mișcat de iubire potrivit cu voia Tatălui, a luat asupra Lui natura umană (Ioan 1:1, 14, 18).

Conceput prin lucrarea miraculoasă a Duhului Sfânt, El s-a născut din fecioara Maria. Fiind deplin Dumnezeu și deplin om (Ioan 14:8-9), două naturi unite într-o singură persoană, El a trăit o viață fără păcat și și-a vărsat sângele în mod sacrificial, murind pe cruce în locul nostru, realizând răscumpărarea pentru toți cei ce-și pun credința în El.

El a înviat dintre cei morți trei zile mai târziu, vizibil și trupește și s-a înălțat la cer, la dreapta Tatălui, unde este acum Capul trupului Său, Biserica, devenind singurul Mântuitor și Mijlocitor între Dumnezeu și om, și se va întoarce pe pământ în putere și glorie pentru a finaliza răscumpărarea Sa deplină (1 Timotei 3:16).