Categories: Mărturisirea de credință

Căderea în păcat

Ispitit de Satan, dar în planul suveran al lui Dumnezeu, omul a ales în mod liber să nu îl asculte pe Dumnezeu, aducând păcat, condamnare și moarte peste întreaga omenire.

Toate ființele umane sunt, prin urmare, total depravate prin natura și alegerea lor și total neputincioase în a se mântui singure. Înstrăinată de Dumnezeu, fără apărare sau justificare și expusă mâniei drepte a lui Dumnezeu, toată omenirea se găsește în nevoie disperată după mântuirea lui Isus Cristos (Geneza 3:1-6; Romani 3:10-19; Romani 1:18, 32).