Închinare

Închinarea prin laudă și cântare este o parte însemnată a întâlnirilor publice, în care vrem să înălțăm Numele lui Isus cu pasiune, în duh și în adevăr. Scopul echipei de închinare este să slujească biserica pentru a ne conduce în adorare, mulțumire, mărturisire și cerere față de Regele și Mântuitorul nostru, urmărind să înalțe slava, caracterul și lucrarea Lui care ne-a răscumpărat prin Evanghelie. Cântările sunt atent selectate să sublinieze cu credincioșie adevărurile Evangheliei din Scriptură și sunt cântate într-un fel care implică întreaga noastră ființă, de vreme ce Dumnezeu ne cheamă să îl iubim cu toată inima și cu toată puterea noastră mai presus de orice altceva (Matei 22:37).

Dacă ai înclinații și talente muzicale și pasiunea de a-L lăuda pe Dumnezeu, poți să iei legătura cu liderul lucrării de închinare pentru a vedea așteptările și posibilitățile de slujire în cadrul acestei lucrări.